2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b.     Tel.: +36 (25) 510-470     Fax: +36 (25) 510-471     E-mail: info@innopark.hu    
     A legolcsóbb iroda, műhely és terület bérleti díj az Innoparkban.   
   


Ön a

látogató!HÍRLEVÉLHEZ való feljelentkezéshez kattintson IDE.

Aktuális pályázatok

Pályázatfigyelő portál


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet "A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése" című támogatási program megvalósítására - 2010.06.13.

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma
VF/2010; OFA azonosító kódja GS: 10222

2. A program célkitűzései
A kisvállalkozások
a. versenyképességének fejlesztése:
- az üzleti infrastruktúra fejlesztésével és/vagy
- a magas színvonalú technológia alkalmazásával és/vagy
- a környezetvédelmi előírások teljesítésének elősegítésével és/vagy
- az innovációt elősegítő humánerőforrás (menedzsment és alkalmazottak) fejlesztésével, és
b. foglalkoztatási kapacitásának növelése, továbbá
c. az elmaradott kistérségek foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság területi kiegyenlítése, az elmaradott gazdasági térségek felzárkóztatása.

További információ
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK - 2009.11.03.
Jelenleg érvényben lévő aktuális pályázatok

K+F Pályázatok:
    - GOP 1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
    - GOP-2009-1.2.1. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása
    - GOP-2009-1.3.1/A - Vállalati innováció támogatása
    - GOP-2009-1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
    - GOP-2009-1.3.3 - Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében
    - GOP-2009-2.2.1. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
    - GOP-2009/2-2.1.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése
    - GOP-2009-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
Környezetvédelmi pályázatok:
    - KEOP-2009-4.2.0/A - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
    - KEOP-2009-4.2.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
    - KEOP-2009-4.4.0 - Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés
    - KEOP- 2009- 5.2.0/A - Harmadik feles finanszírozás
    - KEOP-2009-5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése
    - KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
Foglalkoztatási pályázatok:
    - TÁMOP 2.4.3. A-09/1 - Atipikus foglalkoztatási formák támogatása
    - TÁMOP 5.1.1.-09/7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek
    - TÁMOP 5.4.4-09/2/A Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése - A komponens
    - TÁMOP-2.3.3.A-09/1 Munkahelymegőrző támogatás, képzéssel kombinálva a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére
    - TÁMOP-2.3.3.B-09/3 Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a konvergencia régiókban
    - TÁMOP-2.4.2.A-09/1 Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése - Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése
További információ
Találd fel magad! Tudományos és innovációs tehetségkutató verseny - 2009.11.01.

Kiíró: Magyar Innovációs Szövetség
Határidő: 2010.01.06
Érvényes: 2010.01.06
Tárgymutató: tudományos és innovációs tehetségkutató verseny
Pályázhat: Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1989. október 1. és 1996. augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, főiskola megkezdése előtt végezték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is
További információ
KDOP-2009-1.1.1 / A és B

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása című Közép-Dunántúli Operatív Program pályázati felhívásához

A pályázatok benyújtása 2009. október 19-til, 2010. február 28-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása két szakaszban történik. Az első szakasz 2009. november 30-án, a második szakasz 2010. február 28-án zárul. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a Dél-Alföldi, Dél-Dunántúli, Észak-Magyarországi, Közép-Dunántúli, Közép-Magyarországi, Nyugat-Dunántúli régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegíti szolgáltatások elindítása.
További információ
KEOP-2009-4.2.0/A

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz

Érvényes: 2009.augusztus 19-től

A KEOP 2009 4.2.0.A pályázati konstrukció a kisebb bekerülési költségű, 1-50 millió forint támogatásban részesülő, műszaki szempontból jól tipizálható megújuló energiaforrás hasznosító technológiák (napkollektorok, biomassza kazánok, hőszivattyúk) gyors lefutású, automatizált elbírálási rendszeren keresztül történő támogatását szolgálja elsősorban a KKV-k és költségvetési szervek számára, növelve ezzel a megújuló energiaforrások felhasználást, csökkentve a hagyományos energiahordozók felhasználását és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Pályázat nyújtható be mind meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, mind új igény kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztéshez.
További információ
KEOP-2009-4.2.0/B

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukcióhoz

Érvényes: 2009.09.01-től

A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja az energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és non-profit szektor intézményeiben, másodsorban kis- és középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz kapcsolódóan, valamint a távfűtési rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. Ezen keresztül cél az önkormányzati, valamint a vállalkozói célcsoport esetében a hosszú távú energiaköltségek csökkentése.
További információ
Exportfejlesztési akciók támogatása, 2009. évi és 2010. I. félévi - 2009.09.28.

Kiíró: ITD Hungary Zrt.
Határidő: 2009.10.31
Érvényes: 2009.10.31
Tárgymutató: exportfejlesztési akciók támogatása
Pályázhat:
   - gazdasági társaságok,
   - szövetkezetek,
   - egyéni vállalkozók,
   - szakmai alapon szerveződő egyesületek, szövetségek,
   - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei,
   - költségvetési szerv,
   - akkreditált innovációs klaszter képviseletét ellátó klasztermenedzser szervezet (amennyiben a fent felsorolt jogi formák egyikének megfelel)
További információ >>>
GOP-2009/2-2.1.1/A mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

I. Cél :
A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

Tovább >>>


Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2009.
Pályázati felhívás: Részletek
Nevezési lap: Részletek

Minőség Szakirodalmi Díj 2009.
Pályázati felhívás: Részletek
Nevezési lap: Részletek


Cím: Pályázati felhívások az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2009. és 2010. évi munkaprogramok alapján

Kiíró: Európai Bizottság

Határidő: 2009.10.15, 2009.10.26, 2009.10.29, 2009.11.03, 2009.11.18, 2009.11.19, 2009.11.24, 2009.11.26, 2009.11.30, 2009.12.02, 2009.12.03, 2009.12.08, 2009.12.09, 2009.12.15, 2009.12.17, 2010.01.05, 2010.01.14, 2010.01.19, 2010.01.21, 2010.02.02, 2010.02.03, 2010.02.02, 2010.03.04, 2010.04.29

Érvényes: 2010.04.29

Tárgymutató: kutatási technológiafejlesztés

Pályázhat: az Európai Unió tagállamaiban működő kutatók és kutatóhelyek, illetve konzorciumaik

   

   

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Minden jog fenntartva!
Médiaajánlat  -  Impresszum  -  Adatvédelem  -  Oldaltérkép